empresesop

BEDRIJVEN

Hieronder een aantal van onze expertisegebieden. Mocht u vragen hebben over een bepaald bereik waarnaar niet verwezen wordt, dan kunt u uw vraag sturen naar: info@legal-business.net. Wij helpen u graag.

Civiel, commercieel en contractueel

Schade en schadeclaims; productaansprakelijkheid; managers, bestuurders en professionele aansprakelijkheid; morele schade; contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid;

Crediteuren, claims en incassobureau’s; verzekeringen en aansprakelijkheidsrecht; schade en schadeclaims voortkomend uit verkeersongevallen.

Distributieovereenkomsten, agentschap- en franchiseovereenkomsten, onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, overdracht van technologie; licentieovereenkomsten, internationale handel en transport; onroerend goedrecht, koop- en huurcontracten van onroerend goed.

Onderhandelingen en niet-gerechtelijke schikkingen.

Zakelijk

Fusies en overnames; joint ventures; bedrijfsvoering; wettelijke overeenkomsten; het bijwonen van directievergaderingen; herstructurering van kapitaal; juridisch adviesbureau voor bedrijven; advies over het structureren van een bedrijf; economisch strafrecht.

Intellectueel eigendom

Octrooien, merken, modellen, auteursrechten; twisten over het bezit van domeinen; vertrouwelijkheid en beroepsgeheim; intellectuele eigendomsrechten in Spanje en in het buitenland; gegevensbescherming; marketing en oneerlijke concurrentie; productaansprakelijkheid; misleidende reclame.

Administratief recht en geschilsrecht

Indienen van verzoeken en bezwaren bij overheidsinstanties, het aanvechten van sancties; aanvraag van vergunningen en machtigingen.