empresesop

EMPRESES

Les diverses especialitzacions de cadascun dels nostres advocats i col·laboradors permeten poder portar a terme casos complexos a partir del treball en equip i la combinació de les nostres qualitats personals sumades. AR legal & business té experiència jurídica en diversos camps. Seguidament fem referència a algunes de les nostres especialitzacions. En cas de no trobar referenciat el seu cas particular, pot enviar-nos, sense compromís, un correu amb la seva consulta a info@legal-business.net, l’atendrem amb molt de gust.

Civil, mercantil i contractual

Reclamacions de quantitat, procediments monitoris, seguiment d’impagats, vicis i defectes de la construcció, contractes d’arrendament, assegurances i responsabilitat civil; incompliment contractual, reclamació per danys i perjudicis. Reclamacions per danys; responsabilitat per producte; responsabilitat de directius, administradors i professionals; responsabilitat contractual i extracontractual; impugnacions d’acords de junta (societats limitades i anònimes). Contractes de distribució, agència i franquícia; contractes de recerca, innovació i transferència de tecnologia; contractes de llicència; comerç i transport internacional; dret immobiliari; contractes de compravenda i lloguer. Negociacions i acords extrajudicials.

Corporatiu

Fusions i adquisicions; joint ventures; direcció d’empreses; acords estatutaris; assistència a la celebració de juntes; reestructuració de capital; consultoria jurídica per a empreses; constitució d’empreses i assessorament; dret penal econòmic.

Propietat Intel·lectual

Patents, marques, dissenys, copyrights; controvèrsies per la propietat dels dominis; secrets comercials i confidencialitat; drets de la propietat intel·lectual a Espanya i a l’estranger: protecció de dades; màrqueting i competència deslleial; responsabilitat per producte; publicitat enganyosa.

Dret administratiu i contenciós-administratiu

Presentació d’al·legacions i recursos davant les administracions públiques; impugnació de sancions; sol·licitud de llicències i autoritzacions.