L’Audiència Provincial de Barcelona dicta sentència a favor del comerciant que va decidir abandonar el seu local al Centre Comercial La Maquinista abans de la fi de contracte i li reconeix que no haurà de pagar la clàusula penal.

L’advocada de l’arrendatari, sra. Núria Angulo Roig, celebra que la segona instància els hagi donat novament la raó. La societat propietària del Centre Comercial reclamava a l’inquilí 22.232, 56 Euros d’indemnització en base a les clàusules del contracte que obliga els arrendataris a pagar fins al terme de la durada pactada.

La lletrada Angulo assenyala també la importància de la sentència que estableix jurisprudència a nivell de la província de Barcelona i que podrà servir de precedent per a altres modestos empresaris que se sentin amenaçats per les reclamacions per incompliment contractual en altres centres comercials.