particularop

PARTICULIEREN

Hierbij verwijzen we een aantal van onze specialiteiten. Als U uw specifieke geval niet kan vinden, dan kunt u ons een e-mail met uw vraag naar info@legal-business.net doorsturen, we helpen u graag verder.
Bij AR legal & business zijn wij persoonlijk betrokken bij onze klanten en verdedigen we de belangen van onze klanten alsof het onze eigen belangen zijn.
Om deze reden, kunt u rekenen op een toegewijde dienst, objectief advies en een niet aflatende verdediging van uw zaak.
Hierbij onze belangrijke werkgebieden .Bij twijfel of wij het specialisme in huis hebben, waar uw situatie onder valt, stuur ons dan een e-mail met uw vraag naar info@legal-business.net , we helpen u graag verder.

Familierecht

Huwelijk, ongehuwde paren, scheidingen en echtscheidingen; voogdij van minderjarigen, adoptie; procedures bij jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht; vrijwillige jurisdictie in het familierecht, internationale verordeningen tot de terugkeer van minderjarige kinderen, testamenten en planning familie-erfgoed; sucessies binnen het familiebedrijf en familieprotocollen.

Strafrecht

Gewone strafzaken; fiscale misdrijven; misdrijven tegen personen; verkeersmisdrijven; onrechtmatige verrijking, fraude, verduistering en misdrijven tegen persoonlijk bezit; misdrijven tegen de eer en goede naam; professionele nalatigheid.

Administratief recht en geschilsrecht

Indienen van verzoeken en bezwaren bij overheidsinstanties, het aanvechten van sancties; aanvraag van vergunningen en machtigingen.